بازی دوز لیوانی

بازی دوز لیوانی
مقداری چسب کاغذی یا برق و تعدادی لیوان کاغذی یک بار مصرف کل وسایل مورد نیاز برای بازی امروز است. بازی دوز لیوانی محدودیت سنی خاصی ندارد و از چهار سالگی تا هفتاد سالگی میتوان این بازی را انجام داد.

روی زمین با چسب برق شکلی شبیه بازی دوز ترسیم کنید. که دارای نه خانه باشد. به هر فرد حداکثر نه لیوان کاغذی یا پلاستیکی داده می شود. بهتر است رنگ لیوانها متفاوت باشد. لیوانها را به صورت برعکس دهانه لیوان به سمت پایین یا بالا قرار می گیرند.

حالا هر فرد باید طوری به لیوانها ضربه بزنند که لیوانها چرخیده و به حالت ایستاده (دهانه به سمت بالا) قرار بگیرند. هر لیوانی که در حالت درست قرار گرفت فرد آن را  میتواند در داخل شکل دوز و در هر خانه ای که می‌خواهد قرار دهد. هر فردی که زودتر توانست لیوانهای خود را به سمت درست برگرداند و تعداد بیشتری خانه از زمین دوز را به خود اختصاص دهد برنده بازی است.

میتوان این بازی را با زمانبندی هم انجام داد. هر بازیکن تنها یک دقیقه فرصت دارد تا بتواند نه لیوان خود را به سمت درست برگردانده و در خانه های دوز قرار دهد. در این صورت میتوان بازی را به صورت فردی انجام داد.

مطالعه نمایید:

سایر مطالب

Neurokid

نوروکید اپلیکیشن شناختی در زمینه اتیسم است. این برنامه در حوزه اختلالات عصبی- رشدی به خانواده کمک می کند تا به تشخیص زودهنگام این اختلال

Read More »

Brain Games Kids

بازی مناسب برای مغز کودک بازی های این برنامه شامل بازی هزار تو، بازی طنز، دقت بینایی، حافظه، دید فضایی، سودوکو، یافتن اشیا، پیچ و

Read More »
این مطلب را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی skype
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)