نام‌نویسی حساب جدید

در این مدل عضویت، همه علاقمندان به بازی های شناختی کودکان می توانند با مراجعه به سایت دالی به متن و محتوای همه بازیهای رایگان دسترسی پیدا کنند.