بازیهای ویژه تمرین توجه و تمرکز 

گروه سنی 3 الی 6 سال

نظم یا بی نظمی؟

به این عکس خوب نگاه کنید. شلوغ و بهم ریخته با کلی وسایل ریز و کوچک که شما را به یاد مادرش می اندازدکه باید

Read More »

کودک و امنیت

اگر کودکان احساس امنیت و آرامش کنند، می توانند خطر کنند، سوال بپرسند، اشتباه کنند، اعتماد کنند، احساسشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و

Read More »

گروه سنی 3 تا 6 سال

دنیای بچه‌های سه تا شش ساله به طور گسترده‌ای در حال رشد است. آنها مهارت‌های اولیه و پایه را فرا گرفته‌اند و بدنشان از ساختارهای ذهنی‌شان پیروی می‌کند. آنها می‌دانند چطور اطلاعات حسی را تفسیر کنند. آگاهی‌های اجتماعی را آغاز کرده‌اند و درباره مفاهیمی چون فضا، زمان و توالی چیزهایی می‌دانند. دنیای فیزیکی و اجتماعی آنها دیگر فراتر از خانه و همسایه‌ها است و حتی درباره جهان و اجتماعی بزرگتر چیزهایی دیده یا فرا‌گرفته اند.

عضویت رایگان

عضویت ویژه نقره ای

عضویت ویژه طلایی