Search
Close this search box.

بازیهای ویژه تمرین توجه و تمرکز 

گروه سنی 3 الی 6 سال

بازی مجسمانه خرگوش

نویسنده بازی : فاطمه موسوی بصیرت دسترسی به بازی : رایگان خرید اشتراک این بازی برای کدام گروه سنی طراحی شده است ؟ بازی برای

Read More »
انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیری شناختی چیست؟ انعطاف پذیری شناختی کمک می‌کند تا با چالش‌ها و تغییرات زندگی به بهترین شکل ممکن سازگار شویم. این مهارت به افراد

Read More »

گروه سنی 3 تا 6 سال

دنیای بچه‌های سه تا شش ساله به طور گسترده‌ای در حال رشد است. آنها مهارت‌های اولیه و پایه را فرا گرفته‌اند و بدنشان از ساختارهای ذهنی‌شان پیروی می‌کند. آنها می‌دانند چطور اطلاعات حسی را تفسیر کنند. آگاهی‌های اجتماعی را آغاز کرده‌اند و درباره مفاهیمی چون فضا، زمان و توالی چیزهایی می‌دانند. دنیای فیزیکی و اجتماعی آنها دیگر فراتر از خانه و همسایه‌ها است و حتی درباره جهان و اجتماعی بزرگتر چیزهایی دیده یا فرا‌گرفته اند.