Search
Close this search box.

بازی برای انعطاف پذیری کودک

بازی شناختی چیست؟

بازی شناختی چیست؟ به چه چیزی بازی شناختی می‌گوییم؟ هر بازی که به طور هدفمند در متن و محتوای خود به کار‌گیری مهارتهای شناختی را

Read More »

بازی برای انعطاف پذیری کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال