دالی
سایت طراحی و ارائه بازی های شناختی

با عضویت در سایت دالی علاوه بر مشاهده و مطالعه بازی های موجود روی سایت، در هر ماه حداقل به ۱۲ بازی جدید دسترسی داشته باشید

عضویت

رایگان
 • دسترسی به بازیهای رایگان
 • دسترسی به فایل بازیهای رایگان
 • دانلود و ذخیره بازیهای رایگان
 • دسترسی به بسته های ویژه
 • ارتباط با نویسنده بازی و مشاوره
رایگان

عضویت ویژه

نقره ای
 • دسترسی به بازیهای رایگان
 • دسترسی به فایل بازیهای رایگان
 • دانلود و ذخیره بازیهای رایگان
 • دسترسی به بسته های ویژه
 • ارتباط با نویسنده بازی و مشاوره

عضویت ویژه

طلایی
 • دسترسی به بازیهای رایگان
 • دسترسی به فایل بازیهای رایگان
 • دانلود و ذخیره بازیهای رایگان
 • دسترسی به بسته های ویژه
 • ارتباط با نویسنده بازی و مشاوره
معرفی پلن های عضویت
در این مدل عضویت، همه علاقمندان به بازی های شناختی کودکان می توانند با مراجعه به سایت دالی به متن و محتوای همه بازیهای رایگان دسترسی پیدا کنند.