Search
Close this search box.

عضویت

استودیو بازی دالی چیست؟

استودیو بازی دالی به منظور کمک به والدین برای تمرین و تقویت مهارتهای شناختی کودکان و ساده سازی مسیر انجام بازیها ایجاد شده است. در این مسیر والدین تنها با انتخاب پکیج مناسب بر اساس سن کودک به ده بازی که به صورت فیلم و با همراهی مربی مجازی تولید شده است دسترسی مادام العمر خواهند داشت. فیلم بازیها طوری تنظیم شده اند که کودکان بدون همراهی والدین و تنها بر اساس دستورات مربی مجازی به تمرین مهارتهای شناختی تاکید شده در هر بازی خواهند پرداخت.


در صورتی که تمایل دارید درباره استودیو بازی و بازیهای آن بیشتر بدانید فیلم معرفی را ببینید.