استودیو بازی دالی

استودیو بازی دالی چیست؟

استودیو بازی دالی به منظور کمک به والدین برای تمرین و تقویت مهارتهای شناختی کودکان و ساده سازی مسیر انجام بازیها ایجاد شده است. در این مسیر والدین تنها با انتخاب پکیج مناسب بر اساس سن کودک به ده بازی که به صورت فیلم و با همراهی مربی مجازی تولید شده است دسترسی مادام العمر خواهند داشت. فیلم بازیها طوری تنظیم شده اند که کودکان بدون همراهی والدین و تنها بر اساس دستورات مربی مجازی به تمرین مهارتهای شناختی تاکید شده در هر بازی خواهند پرداخت.


در صورتی که تمایل دارید درباره استودیو بازی و بازیهای آن بیشتر بدانید فیلم معرفی را ببینید.

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)