Search
Close this search box.

اشتراک نقره ای 6 ماه

در این مدل عضویت، اعضا به تمامی مطالب و محتواهای موجود بر روی سایت دسترسی کامل دارند و علاوه بر آن در هر ماه حداقل ۱۲ بازی جدید را دریافت خواهند کرد. همچنین این امکان فراهم شده است که محتوای آماده شده برای هر بازی را به راحتی دانلود کرده و با کودکان انجام دهند.
این محتوا برای هر بازی راهنماها، عکس ها، شکل ها، جدول ها و فایل های لازم برای اجرای بازی در خانه را در برمی گیرد. همچنین با خرید عضویت نقره ای، اعضا قادرند از بسته های ویژه روی سایت بهره ببرند. بسته های ویژه با مراجعه به رویکردهای نوین علمی در حوزه علوم شناختی و معطوف به کارکردهای شناختی کودکان طراحی شده است و در در اختیار اعضا قرار خواهد گرفت.