Search
Close this search box.

بازی برای درک رابطه علت ومعلولی

بازی شناختی چیست؟

بازی شناختی چیست؟ به چه چیزی بازی شناختی می‌گوییم؟ هر بازی که به طور هدفمند در متن و محتوای خود به کار‌گیری مهارتهای شناختی را

Read More »

بازی برای درک رابطه علت ومعلولی

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال