بازی برای گروه سنی سه تا هفت سال

تشویق شخصیت کودکان ممنوع

تشویق شخصیت ممنوع!

اکثر ما زمانی که کودک کار درستی انجام می‌دهد او را تشویق می‌کنیم. چه دختر خوبی! چه عروسک نازی دارم من! تو چه پسر خوبی

Read More »

بازی برای گروه سنی سه تا هفت سال

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال