تشویق شخصیت

چگونه برای کودک کتاب بخوانیم

کتاب خواندن برای کودک

وقتی در حال خواندن کتاب برای کودکتان هستید آنرا مثل زمانی که برای خودتان کتاب می‌خوانید انجام ندهید. برای یک کودک کتاب را طوری بگیرید

Read More »

تشویق شخصیت

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال