Search
Close this search box.

تمرین نوشتن

بازی با کودک، بازی حق کودکان

بازی حق کودک است.

بازی حق کودک است. وظیفه اصلی هر کودک بازی است. کودک برای شناخت دنیای اطراف خویش از ابزار بازی استفاده می‌کند. وقتی که او بارها و بارها

Read More »

تمرین نوشتن

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال