Search
Close this search box.

یادگیری بزرگ و کوچک

بازداری پاسخ چیست

بازداری پاسخ چیست؟ بازداری پاسخ به ساده ترین زبان یعنی مهارتی که ذهن را کنترل می کند. بازداری پاسخ یک مهارت شناختی است که به ما کمک

Read More »

یادگیری بزرگ و کوچک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال