عضویت ویژه

تشویق شخصیت کودکان ممنوع

تشویق شخصیت ممنوع!

اکثر ما زمانی که کودک کار درستی انجام می‌دهد او را تشویق می‌کنیم. چه دختر خوبی! چه عروسک نازی دارم من! تو چه پسر خوبی

Read More »

عضویت ویژه

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال