انعطاف پذیری شناختی؟

انعطاف پذیری شناختی چیست؟

فکر کنید که اگر مغز ما تنها و تنها یک بار می‌توانست مطالب را در خودش و بدون تغییر وارد کند چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن وقت اثر تجربه‌های اولیه چقدر برای همه ما مهم می‌شد. چرا ؟ چون این تجربه تا همیشه در ذهن باقی می‌ماند و قابلیت تغییر وجود نداشت. به کودکی فکر کنید که برای اولین بار با یک سگ روبرو می‌شد و با صدای پارس او برای همیشه از همه حیوانات چهار پا و هر چیز پشمالو می‌ترسید و دیگر فرصت تغییری در آنچه برای اولین بار تجربه کرده بود پیش نمی‌آمد. در این صورت چقدر زندگی برای این کودک دردناک می‌شد. خوشبختانه مغز ما توانایی تغییر و سازگاری و جابه جایی دارد. آنهم نه یک بار…بلکه بارها و بارها و بارها. به این توانایی انعطاف پذیری شناختی می‌گوییم. توانایی مهمی که بدون آن خلاقیت اتفاق نمی‌افتد و در بزرگسالی و در رابطه‌های میان افراد نبودش می تواند فاجعه بار شود. در این میان بازی هایی که انعطاف پذیری شناختی را تمرین می‌دهند در بلند مدت می‌توانند این مهارت را در مغز ورزیده و تقویت کنند. خلاقیت را در کودکان پرورش دهند و امکان کنار آمدن با شرایط و پذیرش آنچه در اطرافشان اتفاق می‌افتد را ساده تر کنند.

مطالعه نمایید:

سایر مطالب
انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیری شناختی

انعطاف پذیری شناختی چیست؟ انعطاف پذیری شناختی کمک می‌کند تا با چالش‌ها و تغییرات زندگی به بهترین شکل ممکن سازگار شویم. این مهارت به افراد

Read More »
این مطلب را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی skype
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.