انعطاف پذیری شناختی؟

انعطاف پذیری شناختی چیست؟

فکر کنید که اگر مغز ما تنها و تنها یک بار می‌توانست مطالب را در خودش و بدون تغییر وارد کند چه اتفاقی می‌افتاد؟ آن وقت اثر تجربه‌های اولیه چقدر برای همه ما مهم می‌شد. چرا ؟ چون این تجربه تا همیشه در ذهن باقی می‌ماند و قابلیت تغییر وجود نداشت. به کودکی فکر کنید که برای اولین بار با یک سگ روبرو می‌شد و با صدای پارس او برای همیشه از همه حیوانات چهار پا و هر چیز پشمالو می‌ترسید و دیگر فرصت تغییری در آنچه برای اولین بار تجربه کرده بود پیش نمی‌آمد. در این صورت چقدر زندگی برای این کودک دردناک می‌شد. خوشبختانه مغز ما توانایی تغییر و سازگاری و جابه جایی دارد. آنهم نه یک بار…بلکه بارها و بارها و بارها. به این توانایی انعطاف پذیری شناختی می‌گوییم. توانایی مهمی که بدون آن خلاقیت اتفاق نمی‌افتد و در بزرگسالی و در رابطه‌های میان افراد نبودش می تواند فاجعه بار شود. در این میان بازی هایی که انعطاف پذیری شناختی را تمرین می‌دهند در بلند مدت می‌توانند این مهارت را در مغز ورزیده و تقویت کنند. خلاقیت را در کودکان پرورش دهند و امکان کنار آمدن با شرایط و پذیرش آنچه در اطرافشان اتفاق می‌افتد را ساده تر کنند.

مطالعه نمایید:

سایر مطالب

Brain Games Kids

بازی مناسب برای مغز کودک بازی های این برنامه شامل بازی هزار تو، بازی طنز، دقت بینایی، حافظه، دید فضایی، سودوکو، یافتن اشیا، پیچ و

Read More »

بهترین زمان یادگیری

بهترین زمان یادگیری به نظر شما چه زمانی است؟ بهترین زمان یادگیری سه سال اول زندگی است؟ بهترین زمان یادگیری تا پنج سالگی است؟ بهترین

Read More »

Memory Games Brain Training

بازی حافظه این برنامه مجموعه ای از بازی های مربوط به تقویت مغز را به کودکان ارائه می کند. برنامه حاوی 21 بازی مختلف است

Read More »
این مطلب را برای دوستان خود به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی skype
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف (00:30)

کیبورد خود را برای روی زبان انگلیسی قرار دهید

ارسال مجدد کد یکبار مصرف(00:30)