Search
Close this search box.

بازیهای ویژه تمرین توجه و تمرکز 

گروه سنی 6 الی 12 سال

بهترین زمان یادگیری

بهترین زمان یادگیری به نظر شما چه زمانی است؟ بهترین زمان یادگیری سه سال اول زندگی است؟ بهترین زمان یادگیری تا پنج سالگی است؟ بهترین

Read More »

گروه سنی 6 الی 12 سال

این سن یعنی شش تا دوازده سالگی وقتی است که کودکان دنیای بچگی را کمی ترک کرده و یادگیری مهارت‌های زندگی بزرگسالی را شروع کرده‌اند. کودکان در مدرسه خواندن و نوشتن را فرا می‌گیرند و مهارت‌های ریاضیشان را توسعه داده و درباره جهان بزرگتری می‌آموزند و اجتماعی می‌شوند. چرا که بچه‌ها در این سن بیش از هر زمان دیگری آگاه می‌شوند که آنها بخشی از دنیای بسیار بزرگتری از خانواده و همسایه‌ها هستند و همچنین از میزان تواناییهایشان برای همراه شدن با این دنیا آگاه می‌شوند. آنها متوجه می‌شوند که مهارت‌هایی که دارند چه هست و احتمالا تجربه مقداری اضطراب را هم بخاطر مهارت‌هایی که ندارند خواهند داشت. ما بر اساس تجربیاتمان می‌دانیم اضطراب به طور مستقیم روی توانایی توجه کردن ما اثر می‌گذارد.

در این مجموعه بازی‌ها به کودکان کمک خواهد شد تا مهارت‌های مورد نیاز خودشان همچون کاهش اضطراب، مدیریت زمان، توجه به جزییات،‌ درگیر شدن با علاقمندی‌ها، افزایش چالاکی و فرزی، خواندن نقشه‌ها، و حتی خواندن چهره‌ها را توسعه دهند.