Search
Close this search box.

بازی با کودک پنج سال

خواب کودک، بازی با کودک

گفتگوی پیش از خواب

زمان خواب فرصت مناسبی برای گفتگو با کودک است. زمانی که روتین­های اولیه مثل بازی آرام، آرام کردن محیط، حمام کردن و … را انجام داده‌اید، کودک

Read More »

بازی با کودک پنج سال

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال