بازی برای آشنایی با مفاهیم ریاضی

تشویق شخصیت کودکان ممنوع

تشویق شخصیت ممنوع!

اکثر ما زمانی که کودک کار درستی انجام می‌دهد او را تشویق می‌کنیم. چه دختر خوبی! چه عروسک نازی دارم من! تو چه پسر خوبی

Read More »

بازی برای آشنایی با مفاهیم ریاضی

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال