Search
Close this search box.

بازی برای آشنایی با مفاهیم ریاضی

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

کودک و امنیت

اگر کودکان احساس امنیت و آرامش کنند، می توانند خطر کنند، سوال بپرسند، اشتباه کنند، اعتماد کنند، احساسشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و

Read More »

بازی برای آشنایی با مفاهیم ریاضی

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال