Search
Close this search box.

بازی دیجیتال برای تقویت منطق در بزرگسالان

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

بازی دیجیتال برای تقویت منطق در بزرگسالان

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال