فعالیتهای زبانی

خواب کودک، بازی با کودک

گفتگوی پیش از خواب

زمان خواب فرصت مناسبی برای گفتگو با کودک است. زمانی که روتین­های اولیه مثل بازی آرام، آرام کردن محیط، حمام کردن و … را انجام داده‌اید، کودک

Read More »

فعالیتهای زبانی

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال