Search
Close this search box.

بازی برای تقویت عضلات درشت کودک

بازی با کودک، بازی حق کودکان

بازی حق کودک است.

بازی حق کودک است. وظیفه اصلی هر کودک بازی است. کودک برای شناخت دنیای اطراف خویش از ابزار بازی استفاده می‌کند. وقتی که او بارها و بارها

Read More »

بازی برای تقویت عضلات درشت کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال