Search
Close this search box.

بازی دیجیتالی پیش از دبستان

خواب کودک، بازی با کودک

گفتگوی پیش از خواب

زمان خواب فرصت مناسبی برای گفتگو با کودک است. زمانی که روتین­های اولیه مثل بازی آرام، آرام کردن محیط، حمام کردن و … را انجام داده‌اید، کودک

Read More »

بازی دیجیتالی پیش از دبستان

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال