تقویت حافظه

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

تقویت حافظه

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال