Search
Close this search box.

تمرین مفهوم اندازه ها

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

تمرین مفهوم اندازه ها

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال