بازی برای تقویت تجسم فضایی کودک

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

بازی برای تقویت تجسم فضایی کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال