بازی برای تقویت حافظه کودک

نکته روز. نه به کودک زیز یک سال

نه گفتن به کودک

به جای آنکه دائما به بچه ها بگوییم نه این کار را  نکن! به آنها یاد بدهید چه کارهایی می‌توانند بکنند. اگر کودک ده ماهه

Read More »

بازی برای تقویت حافظه کودک

سایت دالی منبع تولید و معرفی بازیهای شناختی برای رده سنی 1 تا 12 سال